Lễ khánh thành cảng CMIT

TO WIN YOUR LIFE

Lễ khánh thành cảng CMIT

14/03/2017 Event Lễ khánh thành 0

Lễ khánh thành cảng CMIT

Grand Opening ceremony of Cai Mep International Terminal