Lễ khánh thành cảng CMIT

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG

Lễ khánh thành cảng CMIT

14/03/2017 Tổ chức sự kiện Lễ khánh thành 0

Lễ khánh thành cảng CMIT

Grand Opening ceremony of Cai Mep International Terminal