Lễ động thổ – khởi công

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG

Lễ Khởi công nhà máy Dệt An Giang – Groundbreaking Ceremony Of An Giang Textile Factory

[vc_row][vc_column][vc_column_text] KCLễ Khởi công nhà máy Dệt An Giang. Commencement Ceremony of An Giang Textile Factory [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0

Lễ Khởi công nhà máy gỗ MDF DONGWHA

KCLễ Khởi công nhà máy gỗ MDF VGR DONGWHA


22/03/2017 0

Lễ Động thổ First Home Bình Dương

KCLễ Động thổ First Home Bình Dương


22/03/2017 0

Lễ khởi công nhà ở xã hội HQC Tây Ninh

KCLễ khởi công nhà ở xã hội HQC Tây Ninh


22/03/2017 0

Lễ Động thổ xây dựng khách sạn Nikko Saigon

KC Lễ Động thổ xây dựng khách sạn Nikko Saigon


22/03/2017 0

Lễ khởi công Cảng sp-psa

Lễ khởi công Cảng sp-psa


14/03/2017 0

Lễ khởi công Cảng Cái Mép

Lễ khởi công cảng Cái Mép Thi Vai


09/06/2015 0

Lễ khởi công VSIP Nghệ An

KC Lễ khởi công VSIP Nghệ An 2016


09/06/2015 0

Lễ khởi công sân bay Tân sơn nhất

K Lễ khởi công sân bay Tân sơn nhất


08/06/2015 0