Lễ khởi công nhà ở xã hội HQC Tây Ninh

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG