Lễ khởi công Cảng Cái Mép

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG