lễ kỷ niệm

LÀM NÊN CHIẾN THẮNG CHO KHÁCH HÀNG

Viva Club Dinner

AViva Club Dinner


22/03/2017 0

SSG Hoàn thành khối căn hộ tầng 20

ASSG Sài gòn Hoàn thành khối căn hộ tầng 20


22/03/2017 0

Giải Mai vàng năm 2015

AGiải Mai vàng năm 2015


22/03/2017 0

Hội thi cao su 2016

AHội thi cao su 2016


22/03/2017 0

Lễ đón tổng thống Bill Clinton

ALễ đón tổng thống Bill Clinton


22/03/2017 0

Lễ kỷ niệm 40 năm Abbott

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text]Lễ kỷ niệm 40 năm Abbott, Việt Nam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0

Lễ kỷ niệm 85 năm ngành cao su Việt nam

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text]Lễ kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, Phú Riềng .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0

Lễ kỷ niệm 40 năm Hóa chất Miền nam

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text]Lễ kỷ niệm 40 năm Hóa chất Miền nam, Việt Nam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0

Lễ kỷ niệm 25 năm Cảng Đồng Nai

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text]Lễ kỷ niệm 25 năm Cảng Đồng Nai, Việt Nam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0

Lễ kỷ niệm 15 năm Khu chế xuất Tân Thuận

[vc_row full_width=””][vc_column][vc_column_text]Lễ kỷ niệm 15 năm Khu chế xuất Tân Thuận, Việt Nam.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


22/03/2017 0